Mobil marknadsföring

Etablera er närvaro i mobilen

Mobilanpassning är ett fenomen som har ökat lavinartat de senaste åren i samma takt som användandet av smarta mobiler spridits. Mobil marknadsföring är effektivt då annonsörer kan använda sig av geografisk positionering och kan räkna med att målgruppen är ständigt tillgänglig under dygnets alla timmar. Mobil marknadsföring kan ses som ett komplement till annan marknadsföring, då företag exempelvis kan hänvisa till mobilsajten i kampanjen, förlänga tjänsten eller produkten med en mobilapplikation eller skicka sms-påminnelser till kunderna.

Oavsett hur ert behov av mobila lösningar ser ut, så vägleder och hjälper vi er med alla tekniska och strategiska frågor kring er mobila affär.

Mobil marknadsföring

Mobilanpassning av befintlig sajt
Annonsera mobilt
Mobil-applikation

maximalt-mobilt-paket

Kom igång med mobil marknadsföring